...

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

САМО ОРИГИНАЛНИ ПРОДУКТИ

НОВИ ПРОМОЦИИ ВСЕКИ ДЕН

Общи правила и условия за ползване

В сила: 01.01.2022

Общи правила и условия за ползване

Фирмата САМИНА 04 ЕООД, със седалище: ул. Ивайло №2 Варна, България ЕИК/ПИК: BG206659600 регистрирана в търговския регистър нa република България (наричано по-нататък продавачът, “MAGAZIYA” или “САМИНА 04”, е операторът на онлайн магазина на www.magaziya.com с модерен текстил, обувки и други стоки. Тези Общи условия допълнително определят и уточняват правата и задълженията на продавача, който е MAGAZIYA. Всички такива договорни отношения се уреждат от общообвързващите разпоредби на република България, сключения договор за покупка и настоящите Общи условия, които се прилагат за клиенти и посетител. Тези Общи условия могат да бъдат допълвaни и променяни от Продавача по всяко време. Тези изменения и промени не засягат договорните отношения, установени по време на влизането в сила на предишната версия на Общите условия.

Тези Правила важат за всички потребители на Магазинa и установяват принципите на регистриране и използване на акаунт в Магазинa, принципите на електронна резервация на стоки, с които Магазинът разполага (“СТОКИ” или “СТОКА”), поръчването на стоки от Магазина, както и сключването на договори за продажба на стоки (“клиент” или “клиенти”).

Информацията за Стоките на Магазина, като например изображение, описание и крайни цени, представлява предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на чл. 47 от българския Закон за защита на потребителите, съгласно условията на Правилата. Чрез кликване върху бутона “поръчка” в уебсайта, потребителят пристъпва към осъществяване на договор за продажба на стоки в онлайн магазина и ще бъде пренасочен към обработка на плащането.

Стоките в Магазина са подробно обозначени. На уебсайта е предоставена по-подробна информация относно характеристиките на Стоката, нейната цена, материал, от който е направен, и т.н.

Изображенията и изложенията на продуктите служат като представяне на моделите на стоките, посочени конкретно там.

Съдържание

1. Дефиниции

2. Използване на магазина

3. Сключване а договор

4. Доставка и получаване на стоки

5. Цени и методи на плащане

6. Рекламации относно стоките

7. Възстановяване на стоки

8. Информация относно електронни услуги